Het belang van een kudde

Opgroeien in een kudde van verschillende leeftijden is van cruciaal belang voor de sociale ontwikkeling van een veulen. Ze hebben leeftijdsgenoten nodig om mee te spelen en zich aan te meten en daarnaast volwassen paarden voor de opvoeding. Zij tonen namelijk voorbeeld gedrag en stellen grenzen. Hierdoor worden de jonge paarden zeer sociaal en zijn ze vriendelijk van karakter.

Samenstelling kudde
Uit onderzoek blijkt ook dat de samenstelling van de kudde waarin het veulen opgroeit erg belangrijk is. Als een veulen enkel met oudere paarden opgroeit zal het zich eenzaam voelen en daardoor juist opstandig gedrag vertonen en gaan ‘klieren’. Aan de andere kant zien we ook vaak dat
veulens met enkel leeftijdsgenoten opgroeien en in dat geval is er geen paard dat hen opvoedt.

Agressief gedrag
Als het veulen agressief gedrag vertoont wordt dit gecorrigeerd door volwassen paarden en niet door leeftijdsgenoten. Onderzoek laat ook zien dat als veulens met een klein groepje leeftijdsgenoten opgroeien zij op sociaal gebied onderontwikkeld zijn. Ze zullen vaker agressief gedrag vertonen dan paarden die opgroeien in een kudde met paarden van verschillende leeftijden. Door op te groeien in een kudde van verschillende leeftijden leren ze de paardentaal en missen ze niks op sociaal gebied
(Machteld C. Van Dierendonck, 2012).

De leider van een hengstenkudde zorgt voor rust. Als er onrust is komt hij tussenbeide en zal hij de grenzen stellen. Daarnaast beschermt hij de andere paarden tegen de onruststokers. Daarom loopt er bij Lelymare een oudere ruin in de hengstenkudde en hij is dan ook onmisbaar. Uit
onderzoek blijkt dat als jonge hengsten zonder andere hengsten opgroeien, ze op latere leeftijd meer agressief gedrag vertonen naar andere paarden. Ook zien we dat wanneer ze in een groep komen te staan op latere leeftijd, het gedrag dat ze op jonge leeftijd hebben gemist lijken in te halen door
allerlei soorten gedrag overdreven vaak uit te voeren (Carole Fureixa, 2012).

Waarin onderscheidt Lelymare zich?
Lelymare onderscheidt zich van andere opfok bedrijven door de jonge paarden op te laten groeien in kuddes met paarden van verschillende leeftijden. De merrie kudde bestaat uit veulens, jaarlingen, 2-jarigen, volwassen merries en oudere merries. De jaarling- en twee-jarige hengsten leven samen met een oudere ruin in een kudde.

De weilanden op Lelymare zijn op een natuurlijke wijze ingericht. Er zijn verschillende bosschages en er is een natuurlijke poel waar de paarden in kunnen spelen en zwemmen. De paarden hebben alle ruimte om te rennen, te springen en te spelen. In totaal is er tien hectare weiland, waar de twee
kuddes zowel ’s winters als ’s zomers op lopen. Onbeperkte beweging, het hele jaar rond, is namelijk erg belangrijk voor jonge paarden. De Flevolandse grond maakt het mogelijk dat de paarden in alle
seizoenen op het land kunnen lopen.

Lees hier meer over ons Mare & Foal Center.