Mare & Foal center

Een goede start voor het veulen

Een veulen fokken, dat is de droom van bijna iedere paardeneigenaar. Je gaat je merrie laten insemineren en dan wacht je rustig af tot het veulen geboren wordt. Maar dan?

De eerste weken hebben merrie en veulen genoeg aan elkaar. Maar al snel wil het veulen bewegen, rennen en spelen! Het zal snel de merrie als speelkameraad gaan zien en dat is niet altijd handig. Als ze met een aantal merries en veulens staan zal je zien dat ze veulens elkaar gaan opzoeken en de wereld gaan ontdekken. Een heerlijke en hele belangrijke periode.

Het spenen is een heel belangrijk moment voor het veulen

Er is een periode voor het spenen en een periode na het spenen. Maar laat het spenen nu een van de belangrijkste momenten in het leven van het veulen zijn. Onderzoek wijst uit dat het speenproces veel invloed heeft op de gedragsontwikkeling van het paard. 

Vaak worden veulens gespeend als ze tussen de 4-6 maanden oud zijn, maar wist je dat de natuurlijke speenleeftijd bij paarden rond de 9 maanden ligt? Vanaf dat het veulen vier maanden oud is gaat het naast de moedermelk ook andere voeding opnemen. Spenen voor die leeftijd levert daarom aantoonbaar veel problemen op. In de moedermelk zitten alle belangrijke voedingsstoffen die het veulen nodig heeft! 

Een geleidelijke scheiding van merrie en veulen doet de stress aanzienlijk verminderen. Onderzoeken tonen zelfs aan dat een latere en meer geleidelijke scheiding van merrie en veulen gedragsproblemen op korte en langere termijn kunnen verminderen. 

Vaak worden veulens gespeend en naar een opfok gebracht. Daar komen ze in een groep met leeftijdsgenoten. Heel goed, maar jonge paarden hebben sturing en correctie nodig van volwassen paarden. Onderzoek wijst uit dat hoe minder volwassen paarden verhoudingsgewijs in een groep lopen, hoe groter de kans dat de jonge paarden op latere leeftijd agressief gedrag of afwijkend gedrag gaan vertonen. 

Het veulen samen met de merrie in de kudde

Omdat we de periode rond het spenen zo belangrijk vinden, kunnen merries met hun veulens samen bij ons in de kudde komen. Dit is ook de kudde waar het veulen vervolgens gaat opgroeien. Soms komen merries al tijdens de dracht en lopen ze dan al in de groep. Enkel voor het bevallen komen ze dan ’s nachts op stal. Na de geboorte gaat de merrie vlot samen met haar veulen terug de kudde in.

Regelmatig komen merries voor de bevalling of na de geboorte met hun veulen op Lelymare. Samen leven ze in de kudde, van verschillende leeftijden, waar het veulen vervolgens zal opgroeien. Geleidelijk neemt het veulen steeds meer afstand van zijn moeder en gaat het spelen met de andere veulens. Het drinkt en eet nu zelf en gaat zijn eigen gang. Als het tijd is om te spenen, wordt de merrie uit de kudde gehaald. Het veulen zal wel heel even zijn moeder missen, maar zal ontdekken dat de rest van de kudde er nog is. De rust is daarom snel weergekeerd. Het veulen kan vervolgens op Lelymare zo natuurlijk mogelijk opgroeien, om een stevige basis te leggen voor een gezond en sterk gestel en karakter.

Klik hier voor meer info over onze opfok.