De weilanden en kuddes

Lelymare Horses heeft in totaal tien hectare weiland, waar twee kuddes zowel ’s winters als ’s zomers op lopen. Onbeperkt weidegang en kuddes van verschillende leeftijden. Dat is waar we ons in onderscheiden.

De Flevolandse grond maakt het mogelijk dat de paarden in alle seizoenen op het land kunnen lopen. De weilanden zijn op een natuurlijke wijze ingericht. Er zijn verschillende bosschages en de merrieweide heeft een natuurlijke poel waar de paarden in kunnen spelen en zwemmen. De paarden hebben alle ruimte om te rennen, springen en spelen.

De kuddes bestaan uit paarden van verschillende leeftijden. Hierdoor voeden de paarden elkaar op en ontstaat er een natuurlijke rangorde. Uit ervaring en onderzoek is gebleken dat dit een positieve uitwerking heeft op het karakter van het paard.

Merriekudde

In de merrieweide lopen naast de fokmerries en veulens ook de een- en tweejarige merries. Alle veulens lopen in de merrieweide tot ze bijna een jaar oud zijn. 
Als de hengstveulens in oktober 6 maanden oud zijn kunnen ze al naar de hengstenkudde. Anders gaan ze in het voorjaar pas naar de andere groep, zodat ze lang genoeg bij de merrie kunnen lopen. 
De merriekudde bestaat, inclusief veulens, uit gemiddeld 25 paarden.

Hengstenkudde

In de hengstenweide lopen de jonge hengsten en ruinen samen met een oudere ruin, die de leider van de groep is. De hengstenkudde bestaat uit gemiddeld 15 paarden.

Rust in de kudde is voor ons heel belangrijk. Vanaf november t/m maart is de kudde gesloten en worden er geen nieuwe paarden in de kuddes geplaatst. Veulens kunnen dus op z'n laatst eind oktober binnen komen en een andere mogelijkheid is dat ze samen met de moeder in de zomer al komen. De merrie gaat dan vervolgens naar huis zodra het veulen oud genoeg is en klaar is om te spenen.

Mare & Foal centermare & foal center