Mare & Foal center

Op een unieke locatie in Flevoland kunnen in ons Mare & Foal Center veulens in een gemengde kudde opgroeien. Ons doel is om het veulen op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten opgroeien, omĀ  zo een stevige basis te leggen voor een gezond en sterk gestel en karakter.

  • Opgroeien in een kudde met verschillende leeftijden
  • Onbeperkte beweging
  • Alle seizoenen op het weiland
  • Onbeperkt ruwvoer
  • Grote ligstal met strobed
  • Professionele zorg
  • Voortdurend toezicht
  • Dagelijks in handen
Inseminatie

Uw merrie kan op Lelymare worden geïnsemineerd. Onze dierenarts Bas Steltenpool scant de merries op hengstigheid en zal haar vervolgens op het juiste moment insemineren. Het is mogelijk om op Lelymare met vers / gekoeld of bevroren sperma te insemineren.

tijdens de dracht in de kudde

Uw fokmerrie kan tijdens haar dracht al naar Lelymare komen. De merrie loopt tijdens haar dracht in de kudde waar ze later ook met haar veulen zal lopen. De merriekudde bestaat uit jaarling merries, twee-jarige merries, fokmerries en een gepensioneerde merrie. En in de loop van het seizoen komen daar de veulens bij. Tijdens de dracht worden de drachtige merries bijgevoerd met Vitalbix Breed & Grow.  
Een maand voor de bevalling komt ze ’s nachts in een grote box met cameratoezicht. Zodra de merrie tekenen geeft om te bevallen, krijgt ze een Birth Alarm om. Het gebeurt regelmatig op Lelymare dat de merries overdag in de kudde bevallen van hun veulen. Dit geeft aan hoe vertrouwd en rustig de kudde is.

vlak voor de bevalling naar lelymare

Het is ook een mogelijkheid om uw drachtige merrie 4-6 weken voor de bevalling te brengen. Ze komt dan nog niet in de kudde te staan, maar staat overdag apart in een weide en ’s nachts in de merrie stal. Na de geboorte komen merrie en veulen samen in een weide naast de kudde te staan, zodat het veulen rustig kan wennen. We kunnen zo het veulen ook goed in de gaten houden. Als dat allemaal goed gaat, gaan ze samen de kudde in.

merrie en veulen samen in de kudde

De merrie en haar veulen zijn ook welkom na de bevalling. De nieuwe merrie zal met haar veulen, na een quarantaine periode, eerst een paar dagen in een weide naast de kudde te staan om te wennen.Daarna zullen ze, net als de merries die wel op Lelymare zijn bevallen, de merrie kudde in gaan. 
Het eerste half jaar zal het veulen op natuurlijke wijze bij de merrie in de kudde opgroeien. In de kudde maakt het veulen kennis met rangorde en sociaal gedrag. Geleidelijk neemt het steeds meer afstand van zijn moeder en gaat het spelen met de andere veulens. Als het tijd is om te spenen wordt de merrie uit de kudde gehaald en kan ze naar huis. Het veulen zal wel even zijn moeder missen, maar zal ontdekken dat de rest van de kudde er nog is. De rust is daarom snel weergekeerd. Als de merrie opnieuw drachtig is en op Lelymare blijft zullen ze de eerste winter nog samen in de grote merrie kudde staan. Het spenen gebeurt dan volkomen natuurlijk.

enkel je veulen in de opfok

Het is ook mogelijk om enkel je veulen te brengen voor de opfok. We zorgen dat gespeende veulens tegelijk op Lelymare komen, zodat ze eerst vriendjes kunnen worden. Samen kunnen ze dan na een quarantaineperiode de kudde in. Vanaf november t/m maart is de kudde gesloten en worden er geen nieuwe paarden in de kuddes geplaatst. Veulens kunnen dus het laatst eind oktober binnen komen.