Opfok voor jonge paarden

Op een unieke locatie in Flevoland kunnen jonge paarden in een kudde van verschillende leeftijden opgroeien. Ons doel is om het veulen op een zo natuurlijk mogelijke manier te laten opgroeien, om zo een stevige basis te leggen voor een gezond en sterk gestel en karakter.

  • Opgroeien in een kudde met verschillende leeftijden
  • Onbeperkte beweging
  • Alle seizoenen op het weiland
  • Onbeperkt ruwvoer
  • Grote ligstal met strobed
  • Professionele zorg
  • Voortdurend toezicht
  • Dagelijks in handen

De merriekudde bestaat uit jaarling merries, tweejarige merries, fokmerries en veulens. De hengstenkudde bestaat ook uit paarden van verschillende leeftijden: jaarlingen en 2-jarigen. Deze kudde wordt geleid door een oudere ruin, die altijd in de kudde staat. Jonge paarden kunnen tot de zomer van hun 3e levensjaar in de kudde blijven.

merrie en veulen samen in de kudde

We hebben maar beperkt aantal plekken voor drachtige merries in de kudde. Deze merries kunnen op Lelymare bevallen. Verder kunnen merries met hun veulen wel komen na de bevalling. Zij zal samen met haar veulen, na een quarantaine periode, eerst een paar dagen in een weide naast de kudde staan om te wennen. Daarna zullen ze, net als de merries die wel op Lelymare zijn bevallen, de merrie kudde in gaan. Tijdens de zoogperiode worden de merries bijgevoerd met Vitalbix Breed & Grow.

Het eerste half jaar zal het veulen op natuurlijke wijze bij de merrie in de kudde opgroeien. In de kudde maakt het veulen kennis met rangorde en sociaal gedrag. Geleidelijk neemt het steeds meer afstand van zijn moeder en gaat het spelen met de andere veulens. Als het tijd is om te spenen wordt de merrie uit de kudde gehaald en kan ze naar huis. Het veulen zal wel even zijn moeder missen, maar zal ontdekken dat de rest van de kudde er nog is. De rust is daarom snel weergekeerd. Als de merrie opnieuw drachtig is en op Lelymare blijft zullen ze de eerste winter nog samen in de grote merrie kudde staan. Het spenen gebeurt dan volkomen natuurlijk. Meer over een goede start voor het veulen kun je hier lezen.

enkel je veulen in de opfok

Het is ook mogelijk om enkel het veulen te brengen voor de opfok. We zorgen dat gespeende veulens tegelijk op Lelymare komen, zodat ze eerst vriendjes kunnen worden. Samen kunnen ze dan na een quarantaineperiode de kudde in. Vanaf november t/m maart is de kudde gesloten en worden er geen nieuwe paarden in de kuddes geplaatst. Veulens kunnen dus het laatst eind oktober binnen komen.

Heeft u interesse in onze opfok? Vraag dan hier de prijslijst aan. Vervolgens kunt u, indien gewenst, uw veulen op de wachtlijst plaatsen. We zullen u vervolgens laten weten wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u direct vragen over onze opfok? Stuur ons een email of een bericht via de website. We komen dan z.s.m bij u terug.